Nguyên Thánh vương


Trứ tác Tam quốc di sự (三國遺事 / 삼국유사) được thiền sư Nhất Nhiên (一然 / 일연, 1206 – 1289) biên soạn trong thế kỷ XIII và chủ yếu dựa trên cuốn Tam quốc sử ký (三國史記 / 삼국사기) đã ra đời trước đó một thế kỷ. Đây là dẫn liệu phong phú nhất về bối cảnh Cao Ly mạt kỳ. Dưới đây là một đoản thiên qua bản dịch của Trần Thị Bích Phương.

원성왕

Y xan Kim Chu Nguyên trở thành thượng tể, còn Nguyên Thánh vương là giác can xếp sau thượng tể. Trong giấc mộng, ngài thấy mình cởi bỏ phốc đầu, rồi đội nón lá màu trắng, tay cầm đàn già da 12 dây mà bước xuống giếng ở Thiên Quan tự. Tỉnh mộng, ngài sai người giải mộng thì được đáp rằng : “Cởi bỏ phốc đầu là điềm báo mất chức, tay cầm đàn già da là điềm báo sẽ dùng đến bao kiếm. Bước vào giếng là điềm báo bị giam trong ngục”.

Nguyên Thánh vương nghe thế thì vô cùng lo lắng, đóng cửa không dám ra ngoài. Lúc này có á xan Dư Tam, còn còn gọi là Dư San, đến xin kiến diện. Ngài cáo bệnh không thể ra tiếp được. Á xan lại thỉnh cầu lần nữa thì ngài mới cho phép vào gặp.

Á xan nói : “Phải chăng ngài có điều gì lo lắng ?”. Nguyên Thánh vương bèn kể lại tỉ mỉ việc giải mộng cho á xan nghe. Á xan liền đứng dậy, lạy mà rằng : “Đây thực là một giấc mộng lành. Nếu khi ngài lên ngôi vua mà không vứt bỏ tôi thì xin vì ngài mà giải giấc mộng này”. Ngài cho những người hầu cận xung quanh lui ra và xin được giải mộng.

Á xan nói : “Cởi bỏ phốc đầu là điềm báo trên đó không có người, đội nón lá trắng có nghĩa là điềm báo sẽ đội miện lưu quan. Tay cầm đàn già da 12 dây là điềm báo hậu duệ đời thứ 12 sẽ thừa kế vương vị, bước vào giếng của Thiên Quan tự là điềm lành báo rằng ngài sẽ đi vào trong cung điện”. Ngài nói : “Bên trên còn có Kim Chu Nguyên, làm sao ta có thể lên ngôi vua được ?”. Á xan nói : “Xin ngài hãy lén cúng Bắc Xuyên thần”. Ngài làm y lời á xan.

Chẳng bao lâu sau, Tuyên Đức vương bị giết, người trong nước tôn Kim Chu Nguyên làm vua và đưa vào vương cung. Nhà của Kim Chu Nguyên ở mạn Bắc vùng Bắc Xuyên, bỗng nhiên nước suối dâng cao không thể vượt qua được. Thế nên Nguyên Thánh vương mới vào cung điện trước và đăng cơ. Tất cả đại thần kéo đến lạy mừng tân vương lên ngôi. Đó chính là đại vương Nguyên Thánh. Vua họ Kim, húy là Kính Tín. Điềm báo trong giấc mộng đã thành sự thật.

元聖大王

伊飱金周元初為上宰。王為角干居二宰。夢脫襆頭著素笠。把十二絃琴入於天官寺井中。覺而使人占之。曰。脫襆頭者失職之兆。把琴者著枷之兆。入井入獄之兆。王聞之甚患。杜門不出。于時阿飱餘三或本餘山來通謁。王辭以疾不出。再通曰。願得一見。王諾之。阿飱曰。公所忌何事。王具說占夢之由。阿飱興拜曰。此乃吉祥之夢。公若登大位而不遺我。則為公解之。王乃辟禁左右而請解之。曰。脫襆頭者。人無居上也。著素笠者。冕旒之兆也。把十二絃琴者。十二孫傳世之兆也。入天官井。入宮禁之瑞也。王曰。上有周元。何居上位。阿飱曰。請密祀北川神可矣。從之。未幾宣德王崩。國人欲奉周元為王。將迎入宮。家在川北。忽川漲不得渡。王先入宮即位。上宰之徒眾皆來附之。拜賀新登之主。是為元聖大王。諱敬信金武。蓋厚夢之應也。周元退居溟州。王既登極。時餘山已卒矣。召其子孫賜爵。王之孫有五人。惠忠太子。憲平太子。禮英匝干。大龍夫人。小龍夫人等也。大王誠知窮達之變。故有身空詞腦歌(歌亡未詳)王之考大角干孝讓傳祖宗萬波息笛。乃傳於王。王得之。故厚荷天恩。其德遠輝。貞元二年丙寅十月十一日。日本王文慶(按日本帝紀第五十五年文德王疑是也。餘無文慶。或本云是王太子)舉兵欲伐新羅。聞新羅有萬波息笛退兵。以金五十兩遣使請其笛。王謂使曰。朕聞上世真平王代有之耳。今不知所在。明年七月七日。更遣使以金一千兩請之曰。寡人願得見神物而還之矣。王亦辭以前對。以銀三千兩賜其使。還金而不受。八月使還。藏其笛於內黃殿。王即位十一年乙亥。唐使來京。留一朔而还。後一日有二女進內庭。奏曰。妾等乃東池青池(青池即東泉寺之泉也。寺記云。泉乃東海龍往來聽法之地。寺乃真平王所造。五百聖眾。五層塔。并納田民焉)二龍之妻也。唐使將河西國二人而來。咒我夫二龍及芬皇寺井等三龍。變為小魚。筒貯而歸。願陛下敕二人。留我夫等。護國龍也。王追至河陽館。親賜享宴。敕河西人曰。爾輩何得取我三龍至此。若不以實告。必加極刑。於是出三魚獻之。使放於三處。各湧水丈餘。喜躍而逝。唐人服王之明聖。王一日請皇龍寺(注或本云華嚴寺又金剛寺香蓋以寺名經名光混之也)釋智海入內。稱華嚴經五旬。沙彌妙正每洗缽於金光井(因大賢法師得名)邊。有一黿浮沈井中。沙彌每以殘食餽而為戲。席將罷。沙彌謂黿曰。吾德汝日久。何以報之。隔數日。黿吐一小珠。如欲贈遺。沙彌得其珠繫於帶端。自後大王見沙彌愛重。邀致內殿。不離左右。時有一匝干奉使於唐。亦愛沙彌。請與俱行。王許之。同入於唐。唐帝亦見沙彌而寵愛。承相左右莫不尊信。有一相士奏曰。審此沙彌。無一吉相。得人信敬。必有所持異物。使人撿看。得帶端小珠。帝曰。朕有如意珠四枚。前年失一個。今見此珠。乃吾所失也。帝問沙彌。沙彌具陳其事。帝內失珠之日。與沙彌得珠同日。帝留其珠而遣之。後人無愛信此沙彌者。王之陵在吐含岳西洞鵠寺(今崇禪寺)有崔致遠撰碑。又刱報恩寺。又望德樓追封祖訓入匝干為興平大王。曾祖義官匝干為神英大王。高祖法宣大阿干為玄聖大王。玄聖大王。玄聖之考即摩叱次匝干。

Advertisements
Categories: ♥♥ Văn chương chí | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: